​M U S I C       P R O J E C T     S T U D I O S

אולפן הקלטות  Music project

053-4881255

 

רחוב מצפה מנחם 69

 מושב אמירים

 מיקוד 2011500


 musicproject.studio@gmail.com

Your details were sent successfully!